عضویت در سایت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
  • connect
  • دوازدهمی ها
  • دکتر شیمی - شیمی گندمی
محصولات باکس اول
لیست کامل
ترکیبات شیمیایی مهم کنکوری
خـریـد محـصـول
ویدئو بررسی اتم و ساختار آن
خـریـد محـصـول
پارت اول : دسته بندی مواد و آشنایی با محلول ها
جزئیات بیـشتر
جزوه محاسبه و تعیین عدد اکسایش
خـریـد محـصـول
محصولات باکس دوم
ترکیبات شیمیایی مهم کنکوری
خـریـد محـصـول
ویدئو بررسی اتم و ساختار آن
خـریـد محـصـول
پارت اول : دسته بندی مواد و آشنایی با محلول ها
جزئیات بیـشتر
جزوه محاسبه و تعیین عدد اکسایش
خـریـد محـصـول
محصولات باکس سوم
ترکیبات شیمیایی مهم کنکوری
خـریـد محـصـول
ویدئو بررسی اتم و ساختار آن
خـریـد محـصـول
پارت اول : دسته بندی مواد و آشنایی با محلول ها
جزئیات بیـشتر
جزوه محاسبه و تعیین عدد اکسایش
خـریـد محـصـول
برو بالا